Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รามคำแหง คณะทัศนมาตรศาสตร์ (รอบที่ 3)
10 ก.ค. 63
449 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รามคำแหง คณะทัศนมาตรศาสตร์ (รอบที่ 3)

รับตรง 63 ม.รามคำแหง คณะทัศนมาตรศาสตร์ (รอบที่ 3)
449 views | 10 ก.ค. 63
ไม่ระบุ
10 ก.ค. 63 - 17 ก.ค. 63
ปิดรับสมัคร
10

คณะทัศนมาตรศาสตร์
สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
       
สอบตรง :สอบปฏิบัติ
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75 
- ผลคะแนน GAT/PAT2
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 
- ผลคะแนน O-NET
เกณฑ์การพิจารณา
- ทดสอบจิตวิทยา และทดสอบการมองเห็น
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 700 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 - 17 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 22 ก.ค. 63

สอบ
: 24 ก.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 24 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 31 ก.ค. 63

Related Content