Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบพิเศษ
29 มิ.ย. 63
529 views
Shares
0

รับตรง 63 ลาดกระบัง คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รอบพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- เรียนในหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีเงื่อนไขตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 29 มิ.ย. - 05 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 ก.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 11 ก.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 ก.ค. 63

Related Content