Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เรียนวันอาทิตย์วันเดียว วิทยาเขตนครปฐม
26 มิ.ย. 63
669 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เรียนวันอาทิตย์วันเดียว วิทยาเขตนครปฐม เรียน 2 ปี 1 ภาคเรียน

รับตรง 63 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) เรียนวันอาทิตย์วันเดียว วิทยาเขตนครปฐม
669 views | 26 มิ.ย. 63
ไม่ระบุ
19 มิ.ย. 63 - 20 ส.ค. 63
ปิดรับสมัคร
19

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ศูนย์การศึกษาศาลายา จังหวัดนครปฐม
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- สำเร็จการศึกษา ปวช. / ปวส.
- สามารถเทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ฟรีค่าสมัคร มีทุนการศึกษา 12,000 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 มิ.ย. - 20 ส.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 23 ส.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 ส.ค. 63

Related Content