Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
19 มิ.ย. 63
726 views
Shares
0

รับตรง 63  ม.ราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับตรง 63 ม.ราชภัฏจันทรเกษม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
726 views | 19 มิ.ย. 63
ไม่ระบุ
19 มิ.ย. 63 - 27 ก.ค. 63
ปิดรับสมัคร
19

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. (มีเทียบวิชาให้), กศน. ก็เรียนได้
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ลดค่าเทอม 10 %
- ลดค่าแรกเข้า 10 %
- กู้ กยศ. ได้
- สามารถผ่อนชำระได้ จำนวน 4 งวด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 มิ.ย. - 27 ก.ค. 63

Related Content