Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
02 มิ.ย. 63
667 views
Shares
0

รับตรง 63 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

รับตรง 63 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
667 views | 02 มิ.ย. 63
25 คน
02 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63
ปิดรับสมัคร
02

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 รับทั้งในไทยและต่างประเทศ
- มีคะแนนทางด้านภาษาตามกำหนด
- ไม่มีกำหนดเกรด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 500 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 15 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 17 มิ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 20 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 มิ.ย. 63

Related Content