Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
29 พ.ค. 63
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับตรง 63 ม.รามคำแหง คณะวิศวกรรมศาสตร์
1K views | 29 พ.ค. 63
ไม่ระบุ
29 พ.ค. 63 - 22 ก.ค. 63
ปิดรับสมัคร
29

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ในและนอกเวลาราชการ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ในและนอกเวลาราชการ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นอกเวลาราชการ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net

คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ในและนอกเวลาราชการ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
O-NET :O-net
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ปวช. / ปวส. / ปวท.
-  มีผลการสอบ O-Net/A-Net โดยคณะฯ จะพิจารณาคะแนนจาก 4 ใน 5 วิชา คือ วิชาฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์1 ภาษาอังกฤษ และวิชาความถนัดทางด้านวิศวกรรม คะแนนรวม 100 คะแนนขึ้นไป
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สามารถขอเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 22 ก.ค. 63  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 - 16.30 น. 
 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 200 บาท 
- ส่งเอกสารการสมัคร ทาง E-Mail : tanawanb.eng@gmail.com (เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG) หรือ ส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ 282 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 29 พ.ค. - 22 ก.ค. 63

Related Content