Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รามคำแหง สาขาวิชาการจัดการ
29 พ.ค. 63
597 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รามคำแหง โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 

รับตรง 63 ม.รามคำแหง สาขาวิชาการจัดการ
597 views | 29 พ.ค. 63
ไม่ระบุ
29 พ.ค. 63 - 15 มิ.ย. 63
ปิดรับสมัคร
29

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ปวส. หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 700 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 29 พ.ค. - 15 มิ.ย. 63

Related Content