Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รามคำแหง สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25 พ.ค. 63
808 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รามคำแหง โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส หรือ เทียบเท่า
- ไม่รับนักศึกษาเทียบโอน
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร  200 บาท, ค่าสัมภาษณ์คัดเลือก  500 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 ม.ค. - 31 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 มิ.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 15 - 18 มิ.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 มิ.ย. 63

Related Content