Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Admissions ตรง
12 พ.ค. 63
1K views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประเภท Admissions ตรง 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะบริหารธุรกิจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 รับทุกแผนการเรียน
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GPAX
- ผลคะแนน O-NET
- ผลคะแนน GAT/PAT ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ทุกวันศุกร์ / เวลาตามนัดหมาย
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ม.ค. - 15 มิ.ย. 63

แจ้งผลหลังการสอบสัมภาษณ์ประมาณ 1 สัปดาห์ และบนเว็บไซต์โครงการ
Related Content