Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
24 เม.ย. 63
3K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
3K views | 24 เม.ย. 63
40 คน
24 เม.ย. 63 - 31 พ.ค. 63
ปิดรับสมัคร
24

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
40 คน
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ หรือ 
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี
- ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ไปที่ เลขที่ 16/10 ม.2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
- ค่าสมัคร 1,500 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 เม.ย. - 31 พ.ค. 63

Related Content