Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.คริสเตียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
23 เม.ย. 63
810 views
Shares
0

รับตรง 63 ม.คริสเตียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดภาคการศึกษา
- ส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร น้ำหนัก ไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม
เกณฑ์การพิจารณา
พิจารณาการสอบสัมภาษณ์ แบ่งเป็น 2 แบบ
1. สัมภาษณ์โดยตรง
- ม.คริสเตียน จ.นครปฐม หรือ
- ศูนย์ศึกษาสยามคอมแพล็กซ์ ชั้น 8-9 อาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทย กรุงเทพฯ ตามวันและเวลาที่กำหนด

2. สัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านอินเตอร์เน็ต ติดต่อมหาวิทยาลัยนัดวันเวลาตามวัน เวลา ที่ผู้สมัครสะดวก
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (วันที่ 13 ม.ค. - 15 มิ.ย. 63) หรือ 
- สมัครด้วยตัวเอง ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารบริหาร ม.คริสเตียน จ.นครปฐม (วันที่ 13 ม.ค. - 15 มิ.ย. 63) เวลา 08.00 -17.00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือที่ ชั้น 8 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ กรุงเทพมหานคร ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ (วันที่ 11 ม.ค. - 14 มิ.ย. 63) เวลา 08.00 -17.00 น.
กำหนดการ
รับสมัคร
: 13 ม.ค. - 15 มิ.ย. 63

ผู้สมัครส่งผลการตรวจร่างกาย ให้แก่มหาวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห์ หลังวันสอบสัมภาษณ์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ทุกวันจันทร์
Related Content