Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.สยาม คณะแพทยศาสตร์ แบบรับตรงรอบที่ 3
13 เม.ย. 63
4K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.สยาม คณะแพทยศาสตร์ แบบรับตรงรอบที่ 3 

รับตรง 63 ม.สยาม คณะแพทยศาสตร์ แบบรับตรงรอบที่ 3
4K views | 13 เม.ย. 63
38 คน
10 เม.ย. 63 - 09 พ.ค. 63
ปิดรับสมัคร
10

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
38 คน
2.80
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ในระบบไทย 
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 5 เทอม 2.80 ขึ้นไป
- สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ในระบบนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ดูรายละเอียดในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ คณิต เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม หรือ
- ผลคะแนน SAT / BMAT / GSAT ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- ทดสอบความเร็วในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Fast learning)
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 2500 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 เม.ย. - 09 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 10 พ.ค. 63

สอบ
: 12 พ.ค. 63

สอบสัมภาษณ์
: 13 - 14 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 พ.ค. 63

Related Content