Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.อุบลราชธานี โควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป)
03 เม.ย. 63
6K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.อุบลราชธานี โควตาพิเศษ (รับตรงทั่วไป)

-  คณะเกษตรศาสตร์
-  คณะบริหารศาสตร์
-  คณะศิลปศาสตร์
-  คณะวิทยาศาสตร์
-  คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
-  คณะนิติศาสตร์
-  คณะรัฐศาสตร์
-  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- GPAX และ แผนการเรียน ตามที่กำหนด

แบ่งประเภทการรับเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้สมัครต้องศึกษาใน 20 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ​

2. กลุ่มพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ ผู้สมัครต้องศึกษาในภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ยกเว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์  
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เลือกสมัครได้มากกว่า 1 สาขาวิชา ค่าสมัคร 200 บาท สาขาวิชาต่อไป 50 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 27 มี.ค. - 20 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 เม.ย. 63

สอบสัมภาษณ์
: 01 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 พ.ค. 63

Related Content