Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 63 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
01 เม.ย. 63
4K views
Shares
0

TCAS 63 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) 

- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
- สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
- สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
- สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
- สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
- สำนักวิชาแพทยศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- GPAX และคุณสมบัตเฉพาะตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ เกณฑ์การคัดเลือกแต่ละคณะ >>Click
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 27 เม.ย. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 63

วันยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 8 - 9 พ.ค. 63
Related Content