Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ วิทยาเขตสงขลา
23 ม.ค. 63
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ วิทยาเขตสงขลา

รับตรง 63 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ วิทยาเขตสงขลา
1K views | 23 ม.ค. 63
150 คน
03 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63
ปิดรับสมัคร
03

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
150 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- มีกลุ่มเรียน วันจันทร์ - วันศุกร์  และ  กลุ่มเรียน วันศุกร์ - วันอาทิตย์   
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
- ส่งหลักฐานการสมัคร ไปที่ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 03 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.พ. 63

สอบสัมภาษณ์
: 15 ก.พ. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.พ. 63

Related Content