Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รอบ 2 สอบชิงทุนเรียนดีคั้นกะทิ DPU
26 ธ.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รอบ 2 สอบชิงทุนเรียนดีคั้นกะทิ DPU

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม . 6
- วุฒิการศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2
- ไม่กำหนดเกรดขั้นต่ำ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาความรู้ทั่วไป, วิทยาศาสตร์ทั่วไป, ภาษาอังกฤษ, ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรม, ภาษาไทย
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ กรอกข้อมูลการสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- สามารถเลือกเรียนได้ ทุกวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 พ.ย. 62 - 12 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 14 ม.ค. 63

สอบ
: 18 ม.ค. 63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 ม.ค. 63

วันสอบสัมภาษณ์ ประกาศภายหลัง ติดตามทางเว็บไซต์โครงการ
Related Content