Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
09 ต.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เปิดรับคณะบริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รับตรง 63 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1K views | 09 ต.ค. 62
ไม่ระบุ
01 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63
เหลืออีก 162 วัน
01

คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ย. 62 - 30 เม.ย. 63

Related Content