Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
19 ก.ย. 62
4K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

รับตรง 63 ม.กรุงเทพธนบุรี หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
4K views | 19 ก.ย. 62
ไม่ระบุ
01 พ.ย. 62 - 01 ม.ค. 63
ปิดรับสมัคร
01

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
- อายุ 18-40 ปี
- น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.และไม่เกิน 70 กก.

มีการเรียนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่ม 1 เรียนทุกวันอังคาร วันพฤหัส เวลา 16.00-20.00 น. และวันเสาร์เวลา 9.00-16.00 น. เปิดเรียนวันที่ 21 เม.ย. 63
กลุ่ม 2 เรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 8.30 -17.30 น. เปิดเรียนวันที่ 25 เม.ย. 63
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย
กลุ่ม 1 สอบวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 63 
กลุ่ม 2  สอบวันที่ 1 มีนาคม 63
การสมัคร
- สมัครโดยตรงได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย (เปิดรับสมัครถึงประมาณเดือน มกราคม 2563)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ย. 62 - 01 ม.ค. 63

Related Content