Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.รังสิต รอบที่ 1 แพทย์ ทันตะ เภสัช
28 ส.ค. 62
20K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.รังสิต เปิดรับรอบที่ 1 แพทย์ ทันตะ เภสัช

 

รับตรง 63 ม.รังสิต รอบที่ 1 แพทย์ ทันตะ เภสัช
20K views | 28 ส.ค. 62
ไม่ระบุ
02 ก.ย. 62 - 06 พ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
02

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (Bilingual)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา

คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีเท่านั้น (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 เป็นต้นไป) **เฉพาะผู้สมัคร วิทยาลัยแพทยศาสตร์
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
- ไม่กำหนด GPA ขั้นต่ำ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ แล้วนำเอกสารมายื่นด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ไปที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
- ค่าสมัคร 300 บาท เลือกสมัครได้ถึง 4 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 ก.ย. - 06 พ.ย. 62

สอบ
: 09 พ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 พ.ย. 62

Related Content