Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 63 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาคปกติ
27 ส.ค. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 63 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับภาคปกติ

- คณะครุศาสตร์
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- คณะวิทยาการจัดการ
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิทยาลัยการดนตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX 4 เทอม
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
- สอบปฏิบัติ (เฉพาะสาขา)
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 22 ส.ค. - 21 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 24 ต.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 27 ต.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 09 พ.ย. 62

Related Content