Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์
24 ก.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับคณะทันตแพทยศาสตร์

รับตรง 62 ม.กรุงเทพธนบุรี คณะทันตแพทยศาสตร์
2K views | 24 ก.ค. 62
30 คน
11 มิ.ย. 62 - 25 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
11

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ไม่ระบุ
2.75
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษา ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75 
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี
- ค่าสมัคร 1,500 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 มิ.ย. - 25 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 ก.ค. 62

Related Content