Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบพิเศษ
15 ก.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับรอบพิเศษ

รับตรง 62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบพิเศษ
1K views | 15 ก.ค. 62
ไม่ระบุ
01 ก.ค. 62 - 18 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ผู้สมัครคณะกายภาพบำบัด สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- ผู้สมัครคณะจิตวิทยา รับวุฒิการศึกษา ม. 6 / ปวช. / กศน. และรับแผนการเรียนอื่น ๆ ด้วย
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน GAT/PAT (ไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ ใช้ยื่นประกอบการสมัคร)
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ ส่งเอกสารมาที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
- หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 18 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 ก.ค. 62

Related Content