Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ รอบพิเศษ
01 ก.ค. 62
871 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รอบพิเศษ

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ รอบพิเศษ
871 views | 01 ก.ค. 62
15 คน
27 มิ.ย. 62 - 08 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
27

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15 คน
2.50
GPAX
 
O-NET :ภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- รับทุกแผนการเรียน
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
- GPA วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.75
- O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 35 คะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ) และจัดส่งใบสมัครและเอกสารทางไปรษณีย์ ตามรายละเอียดในเบียบการ หรือ สมัครด้วยตนเอง ไปที่ คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 2 อาคารบริหาร ห้องฝ่ายสนับสนุนวิชาการ ในวันและเวลาราชการ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 27 มิ.ย. - 08 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 15 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.ค. 62

Related Content