Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ โครงการรับตรงทั่วประเทศ
01 ก.ค. 62
5K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.บูรพา เปิดรับคณะเภสัชศาสตร์ โครงการรับตรงทั่วประเทศ

รับตรง 62 ม.บูรพา คณะเภสัชศาสตร์ โครงการรับตรงทั่วประเทศ
5K views | 01 ก.ค. 62
16 คน
02 ก.ค. 62 - 08 ก.ค. 62
ปิดรับสมัคร
02

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
16 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 6 เทอม
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2 ค่าคะแนนวิชาตามที่กำหนด (ผลคะแนนมีอายุ 2 ปี) 
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 08 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 ก.ค. 62

Related Content