Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.บูรพา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
18 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.บูรพา เปิดรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)

รับตรง 62 ม.บูรพา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)
2K views | 18 มิ.ย. 62
1 คน
19 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
19

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
1 คน
ไม่ระบุ
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET 5 ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม อังกฤษ
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 ภาษาไทย สังคม อังกฤษ
- ผลคะแนนเฉพาะ กสพท
- สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 19 - 22 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 01 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 03 ก.ค. 62

Related Content