Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ขอนแก่น รอบที่ 5/2 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ
14 มิ.ย. 62
3K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ขอนแก่น เปิดรับรอบที่ 5/2 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ

รับตรง 62 ม.ขอนแก่น รอบที่ 5/2 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษนานาชาติ
3K views | 14 มิ.ย. 62
7 คน
17 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
17

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
7 คน
3.00
GPAX
   
GAT/PAT :PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ เทียบเท่า
- มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
- ผลคะแนน PAT2
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 23 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 28 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 02 ก.ค. 62

Related Content