Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.บูรพา รอบที่ 6 (5 โครงการ)
12 มิ.ย. 62
4K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.บูรพา เปิดรับรอบที่ 6 (จำนวน 5 โครงการ)

รับตรง 62 ม.บูรพา รอบที่ 6 (5 โครงการ)
4K views | 12 มิ.ย. 62
1,200 คน
11 มิ.ย. 62 - 27 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
11
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า เฉพาะที่กำหนด
- GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด ดูที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- ผลคะแนน GAT/PAT เฉพาะโครงการที่กำหนด
- สอบปฏิบัติ เฉพาะโครงการ คณะดนตรีและการแสดง
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

โครงการที่เปิดรับ ดังนี้ 
1. โครงการรับตรงทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 รับสมัคร 11 - 23 มิ.ย. 62 >>Click
2.  คณะดนตรีและการแสดง (สำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ) ครั้งที่ 3 รับสมัคร 11 - 27 มิ.ย. 62 >>Click
3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น ครั้งที่ 4 รับสมัคร 11 - 27 มิ.ย. 62 >>Click
4. โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 4 รับสมัคร 11 - 27 มิ.ย. 62 >>Click
5. สาขาวิชาการบริหารท้องถิ่น (สำหรับผู้มีประสบการณ์ทำงาน) ครั้งที่ 6 รับสมัคร 11 - 23 มิ.ย. 62 >>Click
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 - 27 มิ.ย. 62

- วันสอบสัมภาษณ์เช็คที่ระเบียบการแต่ละโครงการ

 
Related Content