Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 5
10 มิ.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี เปิดรับโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 5 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส.
- GPAX 6 เทอม
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 - 13 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 มิ.ย. 62

Related Content