Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏธนบุรี รอบรับตรง
04 มิ.ย. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ราชภัฏธนบุรี เปิดรับรอบรับตรง ศึกษาที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

รับตรง 62 ม.ราชภัฏธนบุรี รอบรับตรง
1K views | 04 มิ.ย. 62
ไม่ระบุ
04 มิ.ย. 62 - 20 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
04
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. / ปวส. /กศน. หรือ เทียบเท่า
- ประเภทโควตา GPAX 2.75 ขึ้นไป และยังมีประเภททุนอื่น ๆ ดูที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- ผู้สมัครคณะครุศาสตร์ สายครู 5 ปี ให้นำ Portfolio มาประกอบการพิจารณาในวันสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- หรือสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 - 20 มิ.ย. 62

Related Content