Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 5 หลักสูตรไทย / สองภาษา และหลักสูตรนานาชาติ
30 พ.ค. 62
4K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับรอบที่ 5
หลักสูตรไทย / สองภาษา จำนวนรับ 484 คน
และหลักสูตรนานาชาติ จำนวนรับ 80 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า 
- GPAX และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 600 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 มิ.ย. 62

ระเบียบการ หลักสูตรไทย / สองภาษา >>Click
ระเบียบการ หลักสูตรนานาชาติ >>Click

รายละอียด ปรับเพิ่มจำนวนรับ >>Click
Related Content