Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 5
27 พ.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับรอบที่ 5 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- ปวช. เฉพาะที่กำหนด
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET, GAT/PAT ตามเกณฑ์ที่สมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 พ.ค. - 09 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 13 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 มิ.ย. 62

Related Content