Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
24 พ.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับรอบที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
3K views | 24 พ.ค. 62
4 คน
27 พ.ค. 62 - 05 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
27

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
4 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00  
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562 วิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต1 ภาษาไทย สัมคม อังกฤษ
- ผลคะแนน กสพท.
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
กำหนดการ
รับสมัคร
: 27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 มิ.ย. 62

Related Content