Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5
24 พ.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับรอบที่ 5 

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 5
3K views | 24 พ.ค. 62
720 คน
24 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
24
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
- เลือกสมัครได้ 2 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 มิ.ย. 62

Related Content