Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 5 โครงการภาคพิเศษ
23 พ.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 ม.บูรพา เปิดรับรอบที่ 5 โครงการภาคพิเศษ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET 5 วิชา
​- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 15 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 มิ.ย. 62

Related Content