Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 5 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 3) วิทยาเขตจันทบุรี
23 พ.ค. 62
918 views
Shares
0

TCAS 62 ม.บูรพา เปิดรับรอบที่ 5 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 3) วิทยาเขตจันทบุรี

TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 5 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น (ครั้งที่ 3) วิทยาเขตจันทบุรี
918 views | 23 พ.ค. 62
175 คน
30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
20 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน
20 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
20 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
20 คน
2.00
GPAX

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
20 คน
2.00
GPAX

คณะเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
25 คน
2.50
GPAX

คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ
10 คน
2.00
GPAX

คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ
20 คน
2.00
GPAX

คณะอัญมณี (วิทยาเขตจันทบุรี)
สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ
20 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ศึกษาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ 12 จังหวัด ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
- GPAX 6 เทอม ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
​- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 15 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 มิ.ย. 62

Related Content