Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 พระนครเหนือ รอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ)
22 พ.ค. 62
5K views
Shares
0

TCAS 62 พระนครเหนือ เปิดรับรอบที่ 5 โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) โครงการปกติ และ โครงการสมทบพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช.
- GPA และ แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่คณะสาขาวิชาสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เลือกสมัครได้สูงสุด 6 อันดับ แบบไม่ต้องจัดอันดับ ค่าสมัคร 400 บาท อันดับต่อไป 100 บาท
ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 พ.ค. - 07 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 มิ.ย. 62

Related Content