Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ขอนแก่น รอบที่ 5 คณะนิติศาสตร์
21 พ.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ขอนแก่น เปิดรับรอบที่ 5 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

TCAS 62 ม.ขอนแก่น รอบที่ 5 คณะนิติศาสตร์
2K views | 21 พ.ค. 62
200 คน
30 พ.ค. 62 - 03 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์
200 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาความถนัดทางนิติศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 05 มิ.ย. 62

สอบ
: 08 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 มิ.ย. 62

Related Content