Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 5
16 พ.ค. 62
6K views
Shares
0

TCAS 62 ม.เชียงใหม่ เปิดรับรอบที่ 5

TCAS 62 ม.เชียงใหม่ รอบที่ 5
6K views | 16 พ.ค. 62
ไม่ระบุ
30 พ.ค. 62 - 04 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ, สอบข้อเขียน เฉพาะคณะที่กำหนด ดูที่ระเบียบการ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา
เลือกสมัครได้ 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 04 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 14 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 มิ.ย. 62

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จำนวนรับ เพิ่มเติม >>Click
คณะศึกษาศาสตร์ จำนวนรับ เพิ่มเติม >>Click
Related Content