Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ศิลปากร รอบที่ 5
13 พ.ค. 62
9K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ศิลปากร เปิดรับรอบที่ 5 

 

TCAS 62 ม.ศิลปากร รอบที่ 5
9K views | 13 พ.ค. 62
586 คน
30 พ.ค. 62 - 10 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
30
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
- ผลคะแนน GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ O-NET ตามเกณฑ์ที่คณะสมัครกำหนด
- พิจารณาคะแนนวิชาเฉพาะ *เฉพาะคณะที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 13 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 มิ.ย. 62

Related Content