Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ทักษิณ รอบที่ 5 วิทยาเขตพัทลุง
13 พ.ค. 62
547 views
Shares
0

TCAS 62 ม.ทักษิณ เปิดรับรอบที่ 5 วิทยาเขตพัทลุง 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ 
**เอกสารประกอบการสมัคร นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
- ค่าสมัคร 370 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 - 19 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 23 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 พ.ค. 62

Related Content