Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบยื่นคะแนน GAT/PAT
24 เม.ย. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับรอบยื่นคะแนน GAT/PAT

รับตรง 62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบยื่นคะแนน GAT/PAT
2K views | 24 เม.ย. 62
ไม่ระบุ
01 พ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT - PAT

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะจิตวิทยา
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT - PAT

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT - PAT
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- เฉพาะผู้สมัครคณะจิตวิทยา รับวุฒิการศึกษา ม. 6 / ปวช. / กศน. และรับแผนการเรียนอื่น ๆ ด้วย
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน GAT/PAT และ O-NET (ไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ ใช้ยื่นประกอบการสมัคร)
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ (วันที่ 1 พ.ค. - 14 มิ.ย. 62)
- กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารทหารไทย
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62) ไปที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ
- ยื่นเอกสารการสมัคร ตามที่กำหนดในระเบียบการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 02 ก.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 05 ก.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.ค. 62

Related Content