Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ (ครั้งที่ 2)
04 เม.ย. 62
967 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.ทักษิณ เปิดรับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ภาคสมทบ กลุ่มเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์ และ กลุ่มเรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์ 

รับตรง 62 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ (ครั้งที่ 2)
967 views | 04 เม.ย. 62
75 คน
12 ก.พ. 62 - 25 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
12

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (กลุ่มเรียนวันจันทร์ – วันศุกร์) และ (กลุ่มเรียนวันศุกร์ – วันอาทิตย์)
75 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ส่งหลักฐานการสมัคร ตามที่กำหนด ไปที่  ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ภายในวันที่ 2 พ.ค. 62
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 ก.พ. - 25 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 15 พ.ค. 62

Related Content