Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.สยาม รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
03 เม.ย. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.สยาม เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

TCAS 62 ม.สยาม รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน คณะสาธารณสุขศาสตร์
1K views | 03 เม.ย. 62
20 คน
17 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
17

คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
20 คน
2.00
GPAX
 
O-NET :สังคม คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET (ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์)
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 พ.ค. 62

Related Content