Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 พระนครเหนือ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
02 เม.ย. 62
8K views
Shares
0

TCAS 62 พระนครเหนือ เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน หลักสูตร 4 ปี/ 5 ปี โครงการปกติ และ โครงการสบทบพิเศษ

TCAS 62 พระนครเหนือ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
8K views | 02 เม.ย. 62
ไม่ระบุ
17 เม.ย. 62 - 29 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
17
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. *เฉพาะสาขาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน O-NET หรือ
- ผลคะแนน GAT/PAT ปี 2561หรือ 2562  
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ อายุไม่เกิน 1 ปี บับจากวันสอบ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 62

Related Content