Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
27 มี.ค. 62
23K views
Shares
0

 TCAS 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โครงการปกติ และโครงการพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ตามที่กำหนด
- ผลคะแนน GAT/PAT ปี 2562 ตามที่กำหนด
- ผลคะแนน O-NET เฉพาะสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 62

Related Content