Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
26 มี.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
เกณฑ์การพิจารณา
- GPAX
- ผลคะแนน O-NET
- ผลคะแนน GAT/PAT
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ *เฉพาะที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 13 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content