Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
25 มี.ค. 62
3K views
Shares
0

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- ปวช. / ปวส. หรือ เทียบเท่า *เฉพาะที่กำหนด
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด   
เกณฑ์การพิจารณา
- ผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

**ติดตามวันสอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์โครงการ

- เกณฑ์คะแนนคัดเลือก 9 วิชาสามัญ ของแต่ละคณะ >>Click

- เกณฑ์คะแนนคัดเลือก 9 วิชาสามัญ​ สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ หลักสูตรนานาชาติ >>Click
Related Content