Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
19 มี.ค. 62
22K views
Shares
0

TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- GPAX 6 เทอม และ แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาอื่น ๆ 
- มีผลคะแนน GAT/PAT ปี 2562 หรือ ผลคะแนนไม่เกิน 2 ปี
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562
- มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะความถนัด *เฉพาะคณะที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 13 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 62

Related Content