Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
18 มี.ค. 62
31K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- ปวช. / ปวส. / กศน. เฉพาะที่กำหนด
- GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- มีผลคะแนน GAT/PAT ปี 2562
- มีผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562
- มีผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะความถนัด *เฉพาะคณะที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ www.mytcas.com/TCAS62
- สำหรับคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ เกณฑ์การคัดเลือกติดตามทางเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th   
- เลือกสมัครได้ 6 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 100 บาท ค่าบริหารส่วนกลาง 50 บาท 
- การยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3 ให้แจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 - 29 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 10 - 12 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 พ.ค. 62

ดูจำนวนรับ รอบทั้ง 5 รอบ >>Click
Related Content