Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ) เปิดรับ 3 ครั้ง
15 มี.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ลาดกระบัง เปิดรับวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ)

**เปิดรับ 3 ครั้ง**

TCAS 62 ลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ) เปิดรับ 3 ครั้ง
2K views | 15 มี.ค. 62
150 คน
11 มี.ค. 62 - 31 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
11

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์
150 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 (สายวิทย์ - คณิต)
- หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

**ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้**
1. แบบนักเรียนช้างเผือก : GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 / 4.00
2. แบบนักเรียนโควตา : GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 /4.00 และมีใบรับรองจากสถาบันศึกษาที่ศึกษา 
3. แบบนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายเตรียมศึกษาต่อ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ : ยื่นใบ บฟ.1 และผลตรวจร่างกายเวชศาสตร์การบิน
4. แบบนักเรียนทั่วไป : มีผลคะแนนสอบวัดความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน (นำมาวันสอบสัมภาษณ์)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เตรียมเอกสารการสมัคร นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์

**รับสมัคร จำนวน 3 ครั้ง** รับครั้งละ 50 คน
ครั้งที่ 1 : วันที่ 11 - 29 มี.ค. 62
ครั้งที่ 2 : วันที่ 9 - 26 เม.ย. 62
ครั้งที่ 3 : วันที่ 6 - 31 พ.ค. 62  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 มี.ค. - 31 พ.ค. 62

**กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละรอบ ดูที่ระเบียบการ**

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 17 - 18 มิ.ย. 62 (TCAS รอบ 5)
Related Content